FAQ’s

Ofte stilte spørsmål

Produktene er modulbasert, noe som gir en stor grad av fleksibilitet. Vi kan tilfredsstille de fleste behov, fra enkle leker til store anlegg med utfordringer for de fleste aldersgrupper.

Våre produkter er i stor grad basert på lokale trematerialer og vi har et nært samarbeid med det lokale sagbruket. Det gir oss mulighet til å kontrollere kvaliteten på råmaterialene som blir brukt i våre produkter – fra tømmerstokk til ferdig produkt.

Vi bruker MicroPro Lifewood trykkimpregnering. Dette er en ny generasjon av trekonservingsmidler. Vi behandler alle våre trematerialer med Koppers MicroPro. Det er et moderne trykkimpregneringsmiddel uten giftige stoffer eller tungmetaller, og behandlingen er spesielt utviklet for bruk i miljø som barnehager, skoler og steder hvor brukerne kommer i direkte kontakt med materialene. Levetiden på materialene beregnes til minimum 30 år ved jordkontakt. Med våre sokkelrør blir levetiden enda lenger. Målet er å lage kvalitetsprodukter med lang levetid med så lite miljøavtrykk som mulig. Vi benytter et brunt pigment i impregneringen for å beskytte treverket mot UV-stråler, slik at det holder seg ¨nytt¨ lengre. Over tid vil i midlertidig treverket bli grått hvis det ikke blir oljet eller tilført farge.

Ja, alt lekeplassutstyr du kjøper hos oss er sertifisert i henhold til NS-EN 1176 & 1177, og er tilpasset norske forskrifter. Vi bruker TÜV Product Service GmbH for sertifisering av både produkter og bedriftens interne rutiner for kvalitetssikring.

Garantiperioden for produktene er 10 år mot material- og produksjonsfeil.

MicroPro teknologien har blitt tildelt GREENGUARD Children & Schools-sertifisering.
The GREENGUARD Children & School sertifiseringsprogram godkjenner produkter med ekstremt lavt innhold av organiske kjemikalier (VOC), som er godkjent for bruk i barnehager, skoler, lekeplasser og egnet for direkte jordkontakt.

Det er viktig å tenke på om apparatene du kjøper er sertifisert i henhold til NS-EN 1176 & 1177, og er tilpasset norske forskrifter. Alle lekeplasser skal tilfredsstille kravene i «Forskrift om sikkerhet på lekeplass». Den gjelder for alle lekeplasser som er til kollektiv lek, og det er borettslaget selv som er ansvarlig for at lekeplassen følger forskriftene. Forskriften er gratis og tilgjengelig på www.lovdata.no.

Arrangere et møte med styrende parter. Gjøre opp en mening over hva man ønsker og hvilke midler til rådighet. Hvilke områder som skal benyttes. Når skal prosessen begynne og når skal den være ferdigstilt. Hva slags underlag ønskes på lekeplassen? Er det noen hensyn jeg må ta til naboer i forhold til støy og bruk av området. Hvis du bare ønsker råd eller tips er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Før du anskaffer lekeapparater bør du tenke på hvem som skal bruke utstyret. Hvis du vil lage en lekeplass som først og fremst skal brukes av mindre barn, bør den appellere til denne gruppen. Det gjør også at større barn velger andre arenaer. Skal lekeplassen dekke mange aldersgrupper bør den organiseres slik at lekeplassutstyr med mye bevegelse organiseres i ett område, mens rollelek etc. plasseres i andre områder slik at det ikke blir konflikter.

Alle lekeapparater har en sikkerhetssone. Sikkerhetssoner kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller, men unntaket er på steder med stor bevegelse. Dette gjelder blant annet huskestativer, utganger på rutsjebaner og rundt karuseller.

Kravet til fallunderlag vil variere med fallhøyden. Fallhøyden regnes fra det stedet et barn har tyngdepunktet ved normal lek. Det vil si fra gulvet i lekehuset, fra armgangen hvor det klatres eller huskesetet når det huskes.

Fallhøyde på inntil 60 cm

har ingen spesielle krav til underlag, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler.

For fallhøyde inntil 100 cm

kan gress og jord benyttes. Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. For fallhøyder inntil 150 cm skal underlaget tilfredsstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredsstiller kravene til fallhøyden. Hvis det er stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, og til slike tilfeller kan gressarmeringsmatter, sand, bark og ulike støtunderlag benyttes.

Alle fallhøyder over 150 cm

skal tilfredsstille gjeldene HIC-verdier. Underlag som grus, sand, bark, flis eller støtmatter kan brukes. Kravet til tykkelse er beskrevet i monteringsanvisningen til det enkelte lekeapparat.

Vi tilbyr leiefinansiering av lekeplassutstyr i samarbeid med De Lage Landen. Dette gir våre kunder mulighet til å realisere og etablere hele lekeplassen på én gang! Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud.